Služby

Vše níže uvedeno je pouze orientační infromace. Každá z uvedených oblastí je specifická a pro každého klienta připravuji unikátní nabídku.

Každý problém je unikátní a každá z potřeb klienta je specifická.

V oblasti bezpečnosti informací neplatí, že technologie vše vyřeší. Technologie nejsou samospasitelné a investovat do bezpečnostních technologií bývá drahé a neefektivní v případě, když se nasazují tam, kde toho není zapotřebí. Navíc bezpečnost informací, byť by to byly informace zpracovávané převážně prostřednictvím informačních technologií, není problémem útvarů IT. Základní nastavení a řízení bezpečnosti informací musí probíhat na vyšších rozhodovacích úrovních kde je jasné, co je klíčové, co důležité a kde by se nemělo mrhat prostředky.

Stejně jako pro orgány činné v trestním řízení, může být znalecký posudek použit i pro šetření jiných skutečností, které se dějí v informačních systémech. Digitální forenzní analýza může poskytnout přesné a objektivní informace o tom, co se dělo. Ať už se jedná o podezření z trestné činnosti, bezpečnostního incidentu nebo porušení pracovních povinností.

Bezpečnost není nikdy absolutní a vždy se vyskytnou nějaké problémy. Z jedné strany může být až nepříjemné, že v současnosti už prakticky každá činnost zanechává digitální stopy. Z druhé strany to přináší určité výhody právě v případech , kde je potřebné něco vysledovat a hodnověrně prokázat. Jde jen o to nalézt a posoudit stopy a důkazy, které se v digitálním světě nacházejí a posoudit je v komplexu. Ať už to je obyčejný počítač nebo mobil, kamerový systém ve společnosti, přístupový systém nebo navigace v autě.

Je to spíše předávání vědomostí a zkušeností. Stačí to jen zkusit a ověřit si, zda to stojí za to. Zjistil jsem, že digitální forenzní analýza je zajímavá a přináší výsledky. Ale hlavně pomáhá nalézt důležité informace a poznatky tam, kde nejsou běžně vidět. Výsledky, na které se lze spolehnout. Navíc, digitální forenzní analýza není vytržena z širšího kontextu bezpečnosti informací. Je součástí systému celého systému řízení bezpečnosti. Tak proč se o tom nedozvědět víc? 

Neexistuje jedna univerzální "šablona" na to, jak postavit pracoviště pro digitální forenzní analýzu. Faktory jako potřeba, možnosti, účel, rozsah, technologie, lidský potenciál a další zásadně ovlivňují to, jak takové pracoviště postavit, vybavit, organizovat a řídit. Postavil jsem nebo jsem pomáhal postavit hodně digitálních forenzních laboratoří jak u nás tak i několik v Evropě. Od záměru a konceptu, přes odpovídající HW a SW vybavení, nastavení a optimalizaci interních a externích procesů až po vzdělávání lidí.