Projekty

Neexistuje jedna univerzální "šablona" na to, jak postavit pracoviště pro digitální forenzní analýzu. Faktory jako potřeba, možnosti, účel, rozsah, technologie, lidský potenciál a další zásadně ovlivňují to, jak takové pracoviště postavit, vybavit, organizovat a řídit.

Postavil jsem nebo jsem pomáhal postavit hodně digitálních forenzních laboratoří jak u nás tak i několik v Evropě. Od záměru a konceptu, přes odpovídající HW a SW vybavení, nastavení a optimalizaci interních a externích procesů až po vzdělávání lidí.