Školení

Za celou svoji téměř třicetiletou kariéru v oblasti digitální forenzní analýzy a informační bezpečnosti jsem shromáždil hodně hlavně praktických pozantů a zkušeností, o které se rád podělím.

Spektrum oblastí, kterými se zabývám a které běžně školím, je široké. Od procesů identifikace a zajištění digitálních stop, jejich role a využití v procesu šetření, přes procesy organizace a řízení práce s digitálními důkazy a procesů vyšetřování případů kybernetické kriminality nebo kriminality s výskytem digitálních důkazů až po práci se speciálními analytickými nástroji a technologickými pomůckami, kde ve spolupráci se společností forensee, s.r.o. zajšťujeme uživatelské proškolení prakticky na všechny nástroje a pomůcky, které se v digitální forenzní analýze vyskytují.

Problematika digitální forenzní analýzy a využití digitálních důkazů je nesmírně široká a prakticky každý z mých klientů má mírně jiné požadavky a nároky na obsah a průběh školení (od obecného výkladu teorie až po praktická cvičení včetně ověřování získaných vědomostí a praktických dovedností účastníků). Proto jsou školení připravována nebo upravována v podstatě vždy na míru konkrétního klienta po předchozí domluvě.