Znalecké posudky

Jako soudní znalec, registrovaný Ministerstvem spravedlnosti ČR, IČ 67628389, zpracovávám znalecké posudky pro OČTŘ, advokacii a soukromé subjekty.

Všechny použité metody, postupy a prostředky, které jsou při mé znalecké práci použity, vycházejí z dlouholetých zkušeností a jsou plně v souladu s odpovídajícími standardy (zejména ISO/IEC 17 025 a ISO/IEC 27 037) a mezinárodními doporučeními v této oblasti (např. ACPO, NIJ, ENFSI, ENISA a pod.), čímž je zaručena objektivita a transparentnost veškerých znaleckých úkonů.

Pro práci je použito široké spektrum analytických a technických nástrojů, které se pro digitální forenzní analýzy ve světě používají a jsou ověřeny mezinárodním společenstvím znalců a jejichž výsledky jsou přijímány a akceptovány jako důkazy soudy všude ve světe.