C4e

Czech CyberCrime Centre of Excellence for Training, Research and Education, zkráceně C4e, je cenrtum excelence, které bylo vytvořeno za pomocí grantových prostředků EC (DG Home) na Masarykově univerzitě v Brně.

Jako externí expert Masarykovy univerzity mám aktuálně na starosti odborné vedení C4e v oblasti školení a vzdělávání, šetření případů kybernetické kriminality a forenzních analýz elektronických důkazů.

Od 1. ledna 2016 se C4e připojilo k projektru SENTER, cílem kterého je vytvořit mezinárodní síť obdobných národních center excelence s cílem výměny zkušeností, sdílení výsledků  a koordinace práce pro zefektivnění činnosti.