Aktuality

28. 2. 2021 Vyšlo dlouho očekávané vydání časopisu Digital Forensic Review za rok 2020

Kovidový rok 2020 přinesl komplikace i do vydavatelství časopisu. Nemoc se nám sice naštěstí vyhýbala, ale spousta jiných starostí nedovolila vydat v tomto roce dvě čísla. S omluvou nabízíme za rok 2020 vydání dvojčísla 1-2/2020.

30. 12. 2019 Vyšlo druhé číslo časopisu Digital Forensic Review v roce 2019

Je to už páté číslo časopisu Digital Forensic Review (2/2019). Doporučuji jej všem zájemcům ke čtení. Můžete jej nalézt na samostatném webu časopisu, který jsme nedávno zprovoznili nebo na webu ISSU.

8. 2. 2019 Vyšlo druhé číslo časopisu Digital Forensic Review - 2/2018

Třetí číslo časopisu Digital Forensic Review (2/2018) právě vyšlo. Doporučuji jej všem zájemcům ke čtení. Můžete jej nalézt na webu vydavatele (IDFA) nebo na webu ISSU.


2. 4. 2018 Oznámení o novém sídle kanceláře

Konečně mohu sdělit, že od 2. dubna jsem zahájil práci ve své nové kanceláři. Takže v případě, že mne budete chtít osobně navštívit, jste vítání v Poděbradech, kam jsem přesunul své zázemí. Klidné prostředí, lázeňské městečko, doslova na skok od Prahy. Přesná adresa je Husova 25/11, průjezd do dvora přímo naproti obchodního domu "Růžový slon", kde je možné i pohodlně zaparkovat. Doporučuji ale osobní schůzku si domluvit předem telefonicky, často jsem různě mimo nebo na cestách. Nicméně vždy platilo a bude platit, že v případě zájmu o spolupráci přijedu za Vámi.

Více lze nalézt na stránce kontaktů.


31. 3. 2018 Vyšlo druhé číslo časopisu Digital Forensic Review - 1/2018

Druhé číslo časopisu Digital Forensic Review (1/2018) právě vyšlo. Doporučuji jej všem zájemcům ke čtení. Můžete jej nalézt na webu vydavatele (IDFA) nebo na webu ISSU.


3. 10. 2017 Digital Forensic InfoDay III

Digital Forensic InfoDay - odborná konference zaměřená na problematiku digitální forenzní analýzy se uskutečnila 3.10.2017 v Hotelu Pivovar, Freyova 12/1, Praha 9. Celou řadu zajímavých přednášek si pro vás připravili experti z forensee s.r.o., Compelson - MobilEdit, forsolution LTD a Instiutu pro digitální forenzní analýzu.

Z programu:

10:05 - 10:45 Jak získat maximum dat z mobilního telefonu (Compelson)

10:45 - 11:30 Analýza cloudových služeb v českém právním prostředí (forsolution)

11:30 - 12:15 Možnosti vybraných forenzních nástrojů - zejména s ohledem na vetší objemy dat (forensee)

13:00 - 13:45 Nový MOBILedit Forensic Express 5.0 - představení a zaškolení Získání smazaných dat, analýza aplikací, iCloudu, propojení s jinými produkty (Compelson)

15:00 - 15:45 Představení institutu pro digitální forenzní analýzu (IDFA)

16:00 - 16:30 Zajišťování dat z mobilních telefonů metodou JTAG (forensee)


20. 9. 2017 Digital Forensic Review

Dnes byla publikována elektronická verze nového časopisu v oblasti digitální forenzní analýzy - Digital Forensic Review. Institut pro Digitální forenzní analýzu vydal první číslo svého časopisu. Jelikož dělám tomuto časopisu redakci, doporučuji jej všem zájemcům ke čtení.


26. a 27. 6. 2017 SENTER Special Interest Group Digital Forensic (SIG DF)

V Esslingenu se konaly ustanovující meetingy dvou SIG projektu SENTER. SIG "Digital Forensic" a SIG "Teaching&Learning". Tím (alespoň pro mne) důležitějším, byl meeting SIG DF. Zatím jsme neřešili odborné otázky, ale pro začátek to byla diskuse nad pravidly fungování, členství, nad základním zaměřením a hlavní odbornou orientací. Takže takový "brainstorming" nad uvedenými okruhy otázek. A diskuse to byla místy hodně intenzivní. Nebylo jednoduché dospět alespoň k základní shodě napříč všemi deseti zúčastněnými členy projektu SENTER (který je patronem vznikajících SIG).

Námětů a názorů bylo hodně, jak dokumentují panely s připomínkami na následujícím obrázku:


2. 6. 2017 Security and Protection of Information 2017

Koncem května jsem měl hodně nabitý program, takže konference jsem se mohl účastnit prakticky pouze v den svého vystoupení (bylo 2. 6. ve 12:00), čímž se omlouvám organizátorům i účastníkům. Svým vystoupením na téma "Důkazní síla digitálních dat v procesu šetření bezpečnostních incidentů" jsem se snažil připomenout všem, kteří se řešením bezpečnostních incidentů zabývají, že IRH není jenom o vyřešení technických problémů kolem incidentu, ale vyšetření i dalších okolností, pokus o nalezení příčiny a případného pachatele a zajištění a anlýza důkazů, které by následně poskytly podklady pro právní kroky směrem k vymáhání vzniklé škody nebo jiným procesně-právním krokům. A k tomu jsou potřebné důkazy, velice často v podobě digitálních dat.

Svůj příspěvek, který by měl vyjít i ve sborníku z konference, přikládám:


30. 5. 2017 LIVE-FOR Joint Meeting - Lublaň - Slovinsko

Společného setkání projektvého týmu a potenciálních koncových uživatelů výsledků projektu (soudců, st. zástupců a policistů) se zúčastnilo celkem 25 účastníků z 11 států EU. Cílem bylo představit účastníkům záměry projektu a získat praktické informace o požadavcích a problémech uživatelů v oblasti implementace a realizace "Evropského vyšetřovacího příkazu" v oblasti digitálních důkazů, jejich vyžadování v rámcu EU, zajišťování, poskytování a praktického využití při vyšetřování trestné činnosti.

Za C4e jsem se meetingu zúčastnil společně s kolegou Vaškem Stupkou (vlevo za předsednickým stolkem při odpoledním workshopu):


1. a 2. 6. 2017 Security and Protection of Information 2017

9. ročník konference SPI se bude již tradičně konat v rámci doprovodného programu veletrhu IDET. Letos po malé pauze opět s mojí účastí, moje povídání na téma "Důkazní síla digitálních dat v procesu šetření bezpečnostních incidentů" by podle programu (právě se aktualizuje) mělo být k vidění snad druhý den konference.


12. 4. 2017 Digitální Forenzní Analýza - přednáška na VŠE

V rámci společné akce Institutu pro Digitální Forenzní Analýzu jsem měl přednášku na téma výkonu zanlecké práce v oblasti analýzy digitálních dat. Povídání o aktuální situaci bylo doplněno praktickými ukázkami. Více na webu iDFA.


9. 3. 2017 Konference Trestněprávní a kriminalistické aspekty dokazování

Fakulta právních a správních studií VŠFS, a.s., katedra veřejného práva ve spolupráci s Institutem kriminalistiky, forenzních disciplín a kriminologie pořádala třetí ročník mezinárodní vědecké konference.

Konference byla zaměřena na aktuální otázky trestního práva, kriminalistiky, kriminologie a forenzních věd v procesu dokazování a orientovala především na aktuální a nové postupy v procesu dokazování v trestním řízení. Letos zazněli z oblasti práva zajímavé příspěvky, zejména ve vztahu k dokazování (teoretická úvaha pánů Fryštáka a Málka z Masarykovy univerzity). Z forenzní oblasti to byly informace z oborů písmoznalectví, odorologie a analýzy omamných a psychotropných látek (spektrum možností analýz byl představen celou skupinou výzkumníků z VŠCHT v odpoledním bloku).

Poměrně značný prostor byl věnován způsobům zvyšování kvality znaleckého zkoumání. Dá se vypozorovat (alespoň v oborech, které byly na konferenci prezentované) silná snaha "komunitního" vzdělávání. Jak v oblasti písmoznalectví, tak zejména v odorologii existuje již tradičně silná komunita expertů, kteří si vzájemně vyměňují informace a poznatky a snaží se vytvářet podmínky pro další zvyšování kvality v oboru. Dobré tendence lze vypozorovat i ve směru mezinárodní spolupráce se Slovenskem. Každopádně to je projevem vlasatní iniciativy jednotlivých profesních skupin znalců a pravděpodobně se tento poznatek nedá použít na celou znaleckou komunitu.

O nějaké systematické snaze nebo podpoře se však v žádném případě mluvit nedá, výše uvedené aktivity, včetně pravidelných mezinárodních setkání, jdou výlučně na individuální náklady jednotlivců. Zazněla dokonce i kritika směrem k Ministerstvu spravedlnosti ČR, kdy v minulosti probíhala odborná komunikace znalců pod záštitou a s organizačnim přispěním ministerstva, po revoluci to vše ustalo a ti cca 2 úřednící, kteří to mají na ministerstvu na starosti, to nemohou ani organizačně ani zkušenostmi zajišťovat.

Já měl krátké vystoupení, kdy jsem se zabýval praktickým pohledem na návrh nového zákona o znalcích, přičemž mojí hlavní myšlenkou bylo, že nový návrh prakticky nepřináší nic podstatně nového do problematiky výkonu znalectví v ČR. Celý můj příspěvek je k přečtení (v předstihu před vydáním sborníku) na webu IDFA.

Z konference bude v průběhu několika měsíců vydán sborník s příspěvky. Jen škoda, že na vystoupení měli přednášející prakticky pouze 15 minut. Stálo by určitě za to poskytnout jim širší prostor k prezentování jejich myšlenek.


8. 2. 2017 Institut pro Digitální Forenzní Analýzu (IDFA)

Dalším krokem k posílení povědomí o problematice digitální forenzní analýzy je vznik Institutu pro Digitální Forenzní Analýzu. Bude se věnovat výlučně této problematice a tím bude možné aktivněji posunout tuto problematiku vpřed.


10. 11. 2016 Projekt LIVE-FOR Kick-off meeting Ljublana

Projekt LIVE-FOR, spolufinancovaný EC, si klade za cíl zajistit efektivní implementaci evropského soudního příkazu v oblasti ICT do praxe členských států. Czech CyberCrime Centre for Excellence (C4e), jako partner projektu, se aktivně podílí na práci projektu. Společně s kolegou Václavem Stupkou jsem na tomto pracovním setkání reprezentoval naše C4e, které by se mělo stát jedním z kontaktních míst v rámci Evropy v této problematice.


7. - 9. 11. 2016 Digitální forenzní analýza prakticky - Školení

Školení spoelčnosti Risk Analysis Consultants, s.r.o. (RAC) bylo provedeno na objednávku speciálních služeb státu. Ve třech dnech byli účastníci seznámeni se základními teoretickými východisky a praktickými aspekty výkonu znalecké činnosti z pohledu šetření bezpečnostních incidentů a vyšetřování trestné činnosti v prostředí ICT. Společně s kolegy v RAC jsem účastníkům vysvětlil základní principy digitální forenzní analýzy a předvedl praktické ukázky z práce forenzního analytika. Součástí byly také praktické ukázky práce s různými forenzními nástroji a účastníci si také na cvičeních vyzkoušeli některé postupy a metody, které jsou v současnosti v Evropě a ve světě považované jako standardní postupy digitální forenzní analýzy.


19. - 21. 10. 2016 SENTER Annual Conference Vilnius

První výroční knference projektu SENTER se konala ve Vilniusu. Konference jsem se zúčastnil spolu s vedoucím projektu za C4e, Romanem Čermákem.  Konference byla velice přínosná, bylo diskutováno mnoho problémů a celá se nesla v otevřeném a pracovním duchu. Já bych za sebe zdůraznil dva postřehy:

  1. Výrazným přínosem byla účast zástupců LE, zejména z evropské úrovně, kteří prezentovali praktiké požadavky a představy "koncových uživatelů" výsledků projektu SENTER
  2. Dalším významným krokem v projektu SENTER je vytvoření v rámci evropské sítě center excelence Special Interest Groups (SIG) a co mohu z pohledu své profese kvitovat, je záměr jako první vytvořit "Digital Forensics SIG". S partnery s Německa jsem se velice rychle shodl, že tuto skupinu společně připravíme a uvedeme v život.

14. - 15. 10. 2016 CEVRO Institute - Lekce - Úvod do Digital Forensic

Desetihodinová lekce o digitální forenzní analýze, rozdělená do dvou dnů, pátek a sobota. Posluchači se mohli seznámit s různými okruhy problematiky digitální forenzní analýzy, jak z pohledu aktuálního stavu znalectví v ČR a s problémy s tím spojenými, s místem forenzního zkoumání v systému řízení bezpečnosti informací, v případech šetření bezpečnostních incidentů, tak i v případech vyšetřování trestné činnosti. Byla podána základní teoretická východiska týkající se digitálních informací a digitálních stop a také praktické základní metody a postupy práce s digitálními stopami. Celý výklad jsem se snažil doplnit spoustou praktických poznatků a zkušeností tak, aby si mohli posluchači vytvořit celkový obraz o práci forenzního analytika v prostředí ČR a porovnat to se situací v Evropě a ve světě.


12. 10. 2016 Digital Forensic InfoDay SK 2016

Ve středu, 12. 10. 2016, se uskuteční Digital Forensic InfoDay Slovensko 2016. Splečně s kolegy z forensee.cz a VŠE Praha budeme mluvit o Digital Forensic a vyměníme si zkušenosti z této oblasti s našimi slovenskýni kolegy.

Akce se koná v konferenčních prostorách Hotel City v Galantě.

Všichni zájemci jsou zváni.


17. 2. 2016 Projekt SENTER odstartoval v Bruselu společným meetingem

Working Package 3 Intro
Working Package 3 Intro

Oficiálně zahájil projekt SENTER svoji pracovní aktivity KickOff meetingem všech účastníků 17. února 2016 v Bruselu, byť samotný projekt běží už od 1. ledena 2016.

Cílem projektu SENTER je vytvoření mezinárodní sítě národních center excelence (CoE) pro boj s kybernetickou kriminalitou. Důvodem je společný postup národních center, jejich koordinace a efektivita vynaložených prostředků. Neméně důležitým aspektem projektu SENTER je sdílení zkušeností a dosažených výsledků. Za ČR se projektu účastní České centrum excelence pro kybernetickou kriminalitu (C4e).