Professional Digital Forensics Services

Forenzní analýzy a bezpečnost informačních systémů

Digital Forensic Review

Časopis Digital Forensic Review (DFR), který vydává Institut pro Digitální Forenzní Analýzu (IDFA) získal svůj vlastní web, kde najdete všechny důležité informace a také, přirozeně, i veškerá vydaná čísla. Časopis je aktuálně volně k dispozici, takže Vás srdečně zvu ke čtení!


Nezávislost a zkušenosti, strategické poradenství

a znalecké posudky

Mnohaleté zkušenosti v oblasti strategie a řízení bezpečnosti informací mi dávají nadhled, který přináší efektivitu a komplexnost pohledu na problém. 

Bezpečnostní incidenty ale i zdánlivé drobnosti mohou přerůst ve velký problém. Znalecký posudek dává těmto problémům jasný obraz a v neposlední řadě i důkazní hodnotu u soudu.

VÍC NEŽ SLUŽBA

Poradenství není jenom služba na základě objednávky.

Je to navázání profesionálního partnerství na základě důvěry, odbornosti a zkušeností.

Je to má osobní odpovědnost za vykonanou práci.

Digital Forensic Review

Časopis o Digital Forensic

Český zdroj informací v oblasti Digital Forensic po ukončení vydávání "Digital Forensic Journal" chybí. Proto jsme se v rámci IDFA rozhodli navázat na tuto iniciativu a zahájit vydávání nového časopisu, který by se této problematice věnoval.

Doufáme, že se nám to v IDFA povede a bude to zajímavé a užitečné čtení.